Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"robe" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

robe rzeczownik

rzeczownik + robe
Kolokacji: 31
silk robe • velvet robe • saffron robe • cotton robe • gold robe • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. silk robe = szata jedwabna silk robe
2. velvet robe = aksamitna szata velvet robe
robe + czasownik
Kolokacji: 33
robe hangs • robe falls • robe covers • robe flaps • robe swirls • ...
czasownik + robe
Kolokacji: 32
wear a robe • dress in robes • put on one's robe • pull one's robe • clad in robes • ...
przymiotnik + robe
Kolokacji: 114
white robe • black robe • long robe • red robe • blue robe • dark robe • brown robe • gray robe • green robe • purple robe • hooded robe • ...
przyimek + robe
Kolokacji: 17
in robes • of one's robe • on one's robe • under one's robe • into one's robe • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.