BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right rzeczownik

rzeczownik + right
Kolokacji: 243
property right • abortion right • voting right • animal right • minority right • Amendment right • privacy right • naming right • ...
right + rzeczownik
Kolokacji: 146
rights group • rights movement • rights activist • rights organization • rights violation • rights advocate • rights leader • rights lawyer • ...
right + czasownik
Kolokacji: 82
right reserves • right belongs • right goes • right says • right makes • right includes • right uses • ...
czasownik + right
Kolokacji: 194
extend rights • promote rights • enjoy rights • violate one's rights • fight for one's rights • assert one's right • look to one's right • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
1. extend rights = poszerz prawa extend rights
3. enjoy rights = ciesz się prawami enjoy rights
7. look to one's right = popatrz po prawej stronie look to one's right
9. use one's right = używać czyjś prawo use one's right
10. enforce one's rights = wprowadzać w życie czyjś prawa enforce one's rights
13. provide rights = dostarcz prawa provide rights
14. infringe on one's rights = naruszać czyjś prawa infringe on one's rights
15. know one's rights = znać swoje prawa know one's rights
16. put rights = napisane prawa put rights
17. name rights = prawa imienia name rights
19. favor abortion rights = prawa przysługi dotyczące przerywania ciąży favor abortion rights
20. insist on one's right = nalegaj po prawej stronie insist on one's right
21. glance to one's right = spojrzenie po prawej stronie glance to one's right
23. sit to one's right = usiądź po prawej stronie sit to one's right
25. challenge one's right = wyzwanie czyjś prawo challenge one's right
28. stand up for one's rights = stawać w obronie czyjś prawa stand up for one's rights
47. work for rights = praca dla praw work for rights
52. understand one's rights = rozumieć czyjś prawa understand one's rights
59. make a right = skręcić w prawo make a right
60. question one's right = pytanie czyjś prawo question one's right
64. involve rights = obejmij prawe strony involve rights
67. sit on one's right = usiądź po prawej stronie sit on one's right
69. negotiate rights = wynegocjuj prawa negotiate rights
73. discuss rights = omów prawa discuss rights
76. right is traded = prawo jest wymienione right is traded
77. abuse rights = prawa nadużycia abuse rights
79. affirm the right = potwierdź prawo affirm the right
80. oppose abortion rights = sprzeciw się prawom dotyczącym przerywania ciąży oppose abortion rights
81. cite one's right = cytować czyjś prawo cite one's right
82. read one's rights = czytać czyjś prawa read one's rights
83. leave to right = wyjdź do prawej strony leave to right
84. surrender one's rights = poddawać się czyjś prawa surrender one's rights
przymiotnik + right
Kolokacji: 229
human right • civil right • constitutional right • legal right • exclusive right • equal right • gay right • fundamental right • basic right • ...
przyimek + right
Kolokacji: 27
at right • about rights • of rights • in one's right • within one's rights • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.