PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right przysłówek

czasownik + right
Kolokacji: 153
walk right • stand right • turn right • stay right • feel right • go right • fall right • proved right • run right • come right • look right • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. walk right = chodź po prawie walk right
2. stand right = znieś prawo stand right
3. turn right = skręcić w prawo turn right
4. stay right = zostawać prawo stay right
5. go right = pójść dobrze go right
7. proved right = potwierdzone autentyczność prawo proved right
8. fall right = upadek prawo fall right
9. come right = przychodzić prawo come right
  • She looks right through people as if they're not in front of her.
  • You could tell by looking at the guys right before a game.
  • She looked right through him, same as most people did.
  • No more than four feet away, he turned and looked right at her.
  • She looked left and right, but no one was in view.
  • Those eyes of his, the way they could look right through you.
  • He looked right through me as if we'd never met.
  • One of them turned his head and looked right at him, but seemed to see nothing.
  • He looked all right in court, but you never can tell.
  • It was easy for people to look right through him.
11. run right = prawo biegu run right
12. move right = przenieś prawą stronę move right
13. pass right = przyjmij prawo pass right
14. get right = mieć rację, czynić poprawnie get right
15. seem right = wydawać się prawo seem right
16. work right = prawo robocze work right
17. play right = zagraj prawo play right
18. sit right = umieść prawą stronę sit right
19. see right = patrz prawo see right
20. keep right = nakaz jazdy z prawej strony znaku keep right
21. fly right = poleć na prawą stronę fly right
22. jump right = prawo skoku jump right
23. guess right = zgadnąć właściwie guess right
24. step right = prawo kroku step right
25. happen right = zdarzać się prawo happen right
26. sound right = prawo dźwięku sound right
27. put right = napisane prawo put right
28. start right = prawo początku start right
29. fit right = wysportowane prawo fit right
30. stare right = prawo spojrzenia stare right
31. built right = prawo zabudowy built right
32. set right = prawo zbioru set right
33. drive right = prawo napędowe drive right
34. say right = wypowiedz prawo say right
35. cut right = wycięte prawo cut right
36. head right = główne prawo head right
37. stop right = zatrzymaj prawo stop right
38. know right = znaj prawo know right
39. roll right = prawo rolki roll right
40. taken right = wzięte prawo taken right
41. eat right = odżywiaj się prawidłowo eat right
42. remember right = przypomnij sobie prawo remember right
43. leave right = wyjdź z prawej strony leave right
44. think right = myśleć prawo think right
45. sail right = prawo żagla sail right

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.