BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rhythm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rhythm rzeczownik

rzeczownik + rhythm
Kolokacji: 32
heart rhythm • dance rhythm • rhythm of life • jazz rhythm • body rhythm • ...
rhythm + rzeczownik
Kolokacji: 21
rhythm section • rhythm guitar • rhythm guitarist • rhythm track • rhythm game • ...
rhythm + czasownik
Kolokacji: 15
rhythm going • rhythm changes • rhythm makes • rhythm comes • rhythm creates • ...
czasownik + rhythm
Kolokacji: 22
get Rhythm • find one's rhythm • play rhythm • use rhythms • affect the heart rhythm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. find one's rhythm = znajdować czyjś rytm find one's rhythm
  • They are used almost solely to play harmony and rhythm.
  • He began his career playing rhythm and blues in the Newcastle area.
  • "Jazz musicians were finding young guys such as myself who could play rhythm and blues," he said.
  • It is also used to reinforce the rhythms played by the trumpets throughout the movement.
  • Collins remained mostly in the background on this album, playing rhythms primarily.
  • Williams, who played lead and rhythm, composed nine of the fourteen tracks on the album.
  • Although today it broadcasts sports news exclusively, the station became famous in the 1950s for playing rhythm and blues.
  • He currently plays rhythm in the 1980s cover band, "Monteforte".
  • Playing simultaneous rhythms in more than one time signature is called polymeter.
  • Percussion instruments may play not only rhythm, but also melody and harmony.
4. use rhythms = rytmy wykorzystania use rhythms
przymiotnik + rhythm
Kolokacji: 151
circadian rhythm • steady rhythm • normal rhythm • African rhythm • slow rhythm • ...
przyimek + rhythm
Kolokacji: 14
in rhythm • of rhythm • with rhythms • on rhythm • for rhythm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.