BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rhythm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rhythm rzeczownik

rzeczownik + rhythm
Kolokacji: 32
heart rhythm • dance rhythm • rhythm of life • jazz rhythm • body rhythm • ...
rhythm + rzeczownik
Kolokacji: 21
rhythm section • rhythm guitar • rhythm guitarist • rhythm track • rhythm game • ...
rhythm + czasownik
Kolokacji: 15
rhythm going • rhythm changes • rhythm makes • rhythm comes • rhythm creates • ...
czasownik + rhythm
Kolokacji: 22
get Rhythm • find one's rhythm • play rhythm • use rhythms • affect the heart rhythm • ...
przymiotnik + rhythm
Kolokacji: 151
circadian rhythm • steady rhythm • normal rhythm • African rhythm • slow rhythm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. circadian rhythm = rytm okołodobowy, rytmika okołodobowa, rytmika circadialna, rytm dobowy circadian rhythm
2. steady rhythm = niezachwiany rytm steady rhythm
3. normal rhythm = normalny rytm normal rhythm
5. slow rhythm = rozwlekły rytm slow rhythm
7. natural rhythm = naturalny rytm natural rhythm
8. Latin rhythm = Łaciński rytm Latin rhythm
9. regular rhythm = regularny rytm regular rhythm
przyimek + rhythm
Kolokacji: 14
in rhythm • of rhythm • with rhythms • on rhythm • for rhythm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.