ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"review" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

review czasownik

review + rzeczownik
Kolokacji: 114
review articles • review documents • review applications • review one's settings • review one's policy • review one's work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
4. review one's settings = przegląd czyjś ustawienie review one's settings
  • For more information, read our complete privacy policy and review your settings on Facebook.
6. review one's work = przegląd czyjś praca review one's work
8. review studies = nauki przeglądu review studies
9. review the song = przeanalizuj piosenkę review the song
10. review one's performance = przegląd czyjś wykonanie review one's performance
13. review journals = czasopisma przeglądu review journals
17. review the evidence = przeanalizuj środki dowodowe review the evidence
20. review the situation = przeanalizuj sytuację review the situation
25. review content = zawartość przeglądu review content
26. review requests = prośby przeglądu review requests
27. review regulations = rozporządzenia przeglądu review regulations
28. review papers = papiery przeglądu review papers
29. review research = przegląd badania review research
30. review complaints = skargi przeglądu review complaints
33. review movies = filmy przeglądu review movies
35. review contracts = umowy przeglądu review contracts
czasownik + review
Kolokacji: 17
begin reviewing • ask to review • need to review • want to review • meet to review • ...
review + przyimek
Kolokacji: 28
reviewed by • reviewed for • review in • review from • review on • ...
review + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
reviewed regularly • carefully review • favorably reviewed • positively reviewed • periodically review • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.