KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"restaurant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

restaurant rzeczownik

rzeczownik + restaurant
Kolokacji: 107
seafood restaurant • food restaurant • Manhattan restaurant • hotel restaurant • family restaurant • chain restaurant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. food restaurant = restauracja spożywcza food restaurant
3. Manhattan restaurant = Manhattan restauracja Manhattan restaurant
6. chain restaurant = restauracja łańcucha chain restaurant
8. theme restaurant = restauracja tematyczna theme restaurant
9. New York restaurant = Restauracja Nowego Jorku New York restaurant
10. dining restaurant = podejmując obiadem restaurację dining restaurant
11. fish restaurant = restauracja rybna fish restaurant
14. gourmet restaurant = wyśmienita restauracja gourmet restaurant
16. London restaurant = Restauracja londyńska London restaurant
17. barbecue restaurant = restauracja grilla barbecue restaurant
18. rooftop restaurant = restauracja dachu rooftop restaurant
restaurant + rzeczownik
Kolokacji: 96
restaurant owner • restaurant chain • restaurant business • restaurant critic • restaurant manager • restaurant worker • ...
restaurant + czasownik
Kolokacji: 84
restaurant serves • restaurant offers • restaurant opens • restaurant closes • restaurant features • restaurant specializes • ...
czasownik + restaurant
Kolokacji: 62
restaurant called • include restaurants • contain restaurants • feature restaurants • take to a restaurant • own a restaurant • ...
przymiotnik + restaurant
Kolokacji: 284
Italian restaurant • Chinese restaurant • local restaurant • best restaurant • French restaurant • fine restaurant • popular restaurant • ...
przyimek + restaurant
Kolokacji: 20
including restaurants • in restaurants • to restaurants • from restaurants • of restaurants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.