"restaurant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

restaurant rzeczownik

rzeczownik + restaurant
Kolokacji: 107
seafood restaurant • food restaurant • Manhattan restaurant • hotel restaurant • family restaurant • chain restaurant • ...
restaurant + rzeczownik
Kolokacji: 96
restaurant owner • restaurant chain • restaurant business • restaurant critic • restaurant manager • restaurant worker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. restaurant owner = właściciel restauracji restaurant owner
3. restaurant business = restauracja (jako typ działalności gospodarczej) restaurant business
5. restaurant manager = zarządca restauracji restaurant manager
6. restaurant worker = robotnik restauracji restaurant worker
7. restaurant menu = menu restauracji restaurant menu
8. restaurant meal = posiłek restauracji restaurant meal
9. restaurant industry = przemysł restauracji restaurant industry
10. restaurant kitchen = restauracja kuchnia restaurant kitchen
11. restaurant scene = scena restauracji restaurant scene
12. restaurant review = przegląd restauracji restaurant review
13. Restaurant Row = Restauracja Rząd Restaurant Row
14. Times restaurant review = Czasy przegląd restauracji Times restaurant review
15. restaurant table = stół restauracji restaurant table
17. restaurant consultant = doradca restauracji restaurant consultant
18. restaurant guide = przewodnik restauracji restaurant guide
restaurant + czasownik
Kolokacji: 84
restaurant serves • restaurant offers • restaurant opens • restaurant closes • restaurant features • restaurant specializes • ...
czasownik + restaurant
Kolokacji: 62
restaurant called • include restaurants • contain restaurants • feature restaurants • take to a restaurant • own a restaurant • ...
przymiotnik + restaurant
Kolokacji: 284
Italian restaurant • Chinese restaurant • local restaurant • best restaurant • French restaurant • fine restaurant • popular restaurant • ...
przyimek + restaurant
Kolokacji: 20
including restaurants • in restaurants • to restaurants • from restaurants • of restaurants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.