"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(11) discuss, explore
Kolokacji: 2
(13) follow, ensure, watch
Kolokacji: 3
1. follow any responses = przestrzegaj jakichkolwiek odpowiedzi follow any responses
  • You can follow any responses to this entry through the comments notification feed.
  • Category: Diary Entry You can follow any responses to this entry via RSS.
  • Category: Newspaper Content, Supporting Documents You can follow any responses to this entry via RSS.
  • You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
2. ensure a response = zapewnij odpowiedź ensure a response
3. watch one's response = patrzyć czyjś odpowiedź watch one's response
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.