"resist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

resist czasownik

resist + rzeczownik
Kolokacji: 107
resist arrest • resist pressure • resist efforts • resist attempts • resist change • resist calls • resist demands • resist the temptation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. resist arrest = stawiać opór podczas aresztowania resist arrest
3. resist efforts = sprzeciw się wysiłkom resist efforts
5. resist change = sprzeciw się zmianie resist change
6. resist calls = sprzeciw się rozmowom telefonicznym resist calls
7. resist demands = oprzyj się żądaniom resist demands
9. resist the urge = oprzyj się pragnieniu resist the urge
11. resist one's advances = sprzeciwiać się czyjś postępy resist one's advances
12. resist the idea = oprzyj się pomysłowi resist the idea
14. resist suggestions = oprzyj się propozycjom resist suggestions
15. resist proposals = oprzyj się propozycjom resist proposals
16. resist offers = oprzyj się ofertom resist offers
czasownik + resist
Kolokacji: 11
continue to resist • try to resist • stop resisting • continue resisting • keep resisting • ...
resist + przyimek
Kolokacji: 21
resist by • resist for • resist with • resist at • resist on • ...
resist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
successfully resist • initially resist • strongly resist • fiercely resist • no longer resist • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.