ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"resident" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

resident rzeczownik

rzeczownik + resident
Kolokacji: 186
city resident • area resident • neighborhood resident • county resident • Connecticut resident • Westchester resident • district resident • ...
resident + czasownik
Kolokacji: 262
resident lives • resident complains • resident votes • resident pays • resident moves • resident receives • resident says • resident feels • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
(3) vote, voice, clamor
Kolokacji: 3
(11) use, enjoy, share, apply, vow
Kolokacji: 5
(14) see, attend, tend, serve, help
Kolokacji: 5
(20) fear, worry
Kolokacji: 2
1. resident continues = mieszkaniec kontynuuje resident continues
2. resident remains = mieszkaniec pozostaje resident remains
3. resident stays = mieszkaniec zostaje resident stays
4. resident visits = stałe wizyty resident visits
6. resident stops = mieszkaniec zatrzymuje się resident stops
7. resident blocks = stałe bloki resident blocks
(25) own, boast
Kolokacji: 2
(28) choose, prefer, favor, opt
Kolokacji: 4
(33) hope, plan
Kolokacji: 2
(34) rely, depend, swear
Kolokacji: 3
(36) wonder, question, interview
Kolokacji: 3
(37) walk, stroll
Kolokacji: 2
(38) evacuate, migrate, emigrate
Kolokacji: 3
(40) accuse, blame, attribute
Kolokacji: 3
(42) resent, like, wish
Kolokacji: 3
(43) eat, range
Kolokacji: 2
czasownik + resident
Kolokacji: 102
allow residents • attract residents • urge residents • ask residents • tell residents • provide residents • warn residents • ...
przymiotnik + resident
Kolokacji: 173
local resident • permanent resident • longtime resident • elderly resident • lifelong resident • Hispanic resident • legal resident • ...
przyimek + resident
Kolokacji: 21
among residents • between residents • for residents • by residents • to residents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.