"reserve" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reserve rzeczownik

rzeczownik + reserve
Kolokacji: 69
nature reserve • oil reserve • Army Reserve • gas reserve • cash reserve • Biosphere Reserve • gold reserve • energy reserve • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
4. gas reserve = zapas gazowy gas reserve
5. cash reserve = rezerwa gotówkowa cash reserve
7. gold reserve = rezerwa złota gold reserve
8. energy reserve = rezerwa energii energy reserve
10. coal reserve = zapas węglowy coal reserve
11. currency reserve = rezerwa walutowa currency reserve
12. game reserve = rezerwat dla dzikich zwierząt game reserve
13. exchange reserve = wymiana zapas exchange reserve
14. Air Force Reserve = Zapas wojskowy Air Force Reserve
16. capital reserve = rezerwa kapitałowa capital reserve
17. petroleum reserve = zapas naftowy petroleum reserve
18. power reserve = zapas elektryczny power reserve
19. fuel reserve = zapas paliwowy fuel reserve
20. water reserve = zapas na wodę water reserve
21. food reserve = zapas spożywczy food reserve
reserve + rzeczownik
Kolokacji: 4
reserves team • National Defense Reserve Fleet • reserve fund • Air Reserve Component
reserve + czasownik
Kolokacji: 42
Federal Reserve raises • reserve includes • reserve contains • reserve covers • Federal Reserve cuts • ...
czasownik + reserve
Kolokacji: 51
serve in the United Reserve • join the Royal Reserve • increase one's reserves • hold in reserve • place on reserve • place in reserve • ...
przymiotnik + reserve
Kolokacji: 106
injured reserve • large reserve • natural reserve • proven reserve • strategic reserve • Indian reserve • foreign exchange reserve • ...
przyimek + reserve
Kolokacji: 14
on reserve • in reserve • into reserve • from reserve • without reserve • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.