14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"require" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

require czasownik

require + rzeczownik
Kolokacji: 705
require approval • require surgery • require guardian • require alertness • require assistance • require payment • require disclosure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. require guardian = wymagaj strażnik require guardian
4. require alertness = wymagaj czujności require alertness
6. require maintenance = wymagaj utrzymania require maintenance
11. require registration = wymagaj rejestracji require registration
18. require skill = wymagaj biegłość require skill
20. require knowledge = wymagaj wiedza require knowledge
23. require patience = wymagaj cierpliwości require patience
26. require action = wymagaj działanie require action
27. require training = wymagaj szkolenie require training
31. require support = wymagaj wsparcie require support
35. require access = wymagaj dostęp require access
36. require equipment = wymagaj wyposażenie require equipment
43. require water = wymagaj woda require water
44. require employers = wymagaj pracodawcy require employers
48. require a deal = wymagaj umowy require a deal
49. require one's members = wymagać czyjś członkowie require one's members
52. require monitoring = wymagaj kontrola require monitoring
53. require strength = wymagaj siły require strength
54. require testing = wymagaj testowania require testing
57. require protection = wymagaj ochrona require protection
58. require analysis = wymagaj analizy require analysis
59. require expertise = wymagaj biegłości require expertise
62. require resources = wymagaj zasoby require resources
63. require planning = wymagaj planowanie require planning
68. require tests = wymagaj testów require tests
69. require schools = wymagaj szkoły require schools
70. require preparation = wymagaj przygotowanie require preparation
71. require force = wymagaj siły require force
72. require steps = wymagaj kroki require steps
76. require notification = wymagaj zawiadomienia require notification
79. require measures = wymagaj wskaźników require measures
81. require solutions = wymagaj rozwiązań require solutions
85. require one's union = wymagać czyjś związek zawodowy require one's union
86. require research = wymagaj badań require research
87. require reductions = wymagaj obniżeń require reductions
88. require coordination = wymagaj koordynacji require coordination
89. require a lot = wymagaj dużo require a lot
92. require confirmation = wymagaj potwierdzenie require confirmation
95. require courage = wymagaj odwagi require courage
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130
czasownik + require
Kolokacji: 14
begin requiring • seem to require • go to require • passed requiring • propose requiring • ...
require + przyimek
Kolokacji: 43
required by • required under • required for • require before • require during • ...
require + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
generally require • legally required • normally require • actually require • simply require • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.