BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"report" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

report rzeczownik

rzeczownik + report
Kolokacji: 279
news report • police report • intelligence report • progress report • newspaper report • media report • weather report • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
1. news report = temat (w wiadomościach) news report
2. police report = raport policyjny police report
  • He might have been reading out of the police report.
  • The police report said she did not say whether the light was green or red.
  • Her husband said she was involved with another man, according to the police report.
  • "The question and his answer were in the police report."
  • Things she had only read about in police reports were coming to life.
  • At one point, someone questions a statement on a police report.
  • But according to the police report, she waited a week.
  • According to a police report, she failed to pay a hotel bill of $384.
  • If our phone is lost or stolen, we must provide a police report.
  • You know, we never got a copy of the police report.
9. press report = raport prasowy press report
13. autopsy report = raport z autopsji autopsy report
14. draft report = projekt sprawozdania draft report
16. Colbert Report = Colbert Raport Colbert Report
17. credit report = raport o zdolności kredytowej credit report
18. Minority Report = Raport mniejszości Minority Report
19. World Report = Raport światowy World Report
22. radio report = raport radiowy radio report
23. incident report = raport incydentu incident report
24. employment report = raport zatrudnienia employment report
26. state report = raport państwowy state report
28. television report = raport telewizyjny television report
31. Journal Citation Report = Czasopismo Cytat Raport Journal Citation Report
33. BBC report = Raport BBC BBC report
34. crime report = raport kryminalny crime report
35. sales report = sprawozdanie o obrotach handlowych sales report
38. audit report = sprawozdanie w wyników badań finansowych audit report
40. traffic report = komunikat dla kierowców (w telewizji, w radiu) traffic report
41. report of abuse = raport nadużycia report of abuse
44. book report = raport książki book report
45. school report = semestralna lub roczna ocena pracy ucznia school report
47. eyewitness report = zeznanie świadka naocznego eyewitness report
48. PST Report = Raport PST PST Report
50. Assessment Report = Sprawozdanie oceniające Assessment Report
51. census report = raport spisu ludności census report
52. inflation report = raport inflacji inflation report
55. survey report = raport z oględzin, protokół oględzin survey report
56. study report = raport naukowy study report
57. arrest report = raport aresztowania arrest report
58. lab report = raport z laboratorium lab report
59. Drudge Report = Wół roboczy Raport Drudge Report
60. UN report = ONZ raport UN report
62. action report = raport działania action report
63. field report = raport pola field report
64. inquiry report = sprawozdanie z dochodzenia inquiry report
65. Pentagon report = Raport Pentagonu Pentagon report
66. Times report = Czasy raport Times report
67. E-Commerce Report = Handel elektroniczny Raport E-Commerce Report
69. report of violence = raport przemocy report of violence
70. match report = raport meczu match report
71. PDT Report = Raport PDT PDT Report
72. Detail Report = Szczegół Raport Detail Report
73. Officials Report = Urzędnicy informują Officials Report
report + rzeczownik
Kolokacji: 17
report card • PST Report Abuse • report State • PDT Report Abuse • Report Abuse • ...
report + czasownik
Kolokacji: 268
report shows • report suggests • report indicates • report concludes • report states • report notes • report recommends • ...
czasownik + report
Kolokacji: 117
report released • report prepared • confirm reports • deny reports • investigate reports • report commissioned • report compiled • ...
przymiotnik + report
Kolokacji: 284
annual report • recent report • final report • official report • initial report • preliminary report • detailed report • financial report • ...
przyimek + report
Kolokacji: 28
amid reports • despite reports • including reports • after reports • following reports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.