"repair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

repair rzeczownik

rzeczownik + repair
Kolokacji: 48
home repair • emergency repair • DNA repair • road repair • car repair • ...
repair + rzeczownik
Kolokacji: 52
repair work • repair shop • repair crew • repair job • auto repair shop • ...
repair + czasownik
Kolokacji: 14
repair takes • repair costs • repair begins • Repair completes • repair lasts • ...
czasownik + repair
Kolokacji: 44
make repairs • need repairs • undergo repairs • require repairs • repair is carried out • damage beyond repair • perform repairs • ...
przymiotnik + repair
Kolokacji: 66
major repair • extensive repair • minor repair • good repair • temporary repair • necessary repair • ...
przyimek + repair
Kolokacji: 15
beyond repair • under repair • for repairs • of repair • after repairs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.