"remarkably" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remarkably przysłówek

czasownik + remarkably
Kolokacji: 16
look remarkably • sound remarkably • improved remarkably • seem remarkably • changed remarkably • ...
remarkably + przymiotnik
Kolokacji: 151
remarkably similar • remarkably good • remarkably successful • remarkably little • remarkably high • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. remarkably similar = niezwykle podobny remarkably similar
2. remarkably good = niezwykle dobry remarkably good
4. remarkably little = niezwykle mały remarkably little
6. remarkably short = niezwykle krótki remarkably short
8. remarkably low = niezwykle niski remarkably low
9. remarkably effective = niezwykle skuteczny remarkably effective
10. remarkably free = niezwykle wolny remarkably free
11. remarkably easy = niezwykle łatwy remarkably easy
12. remarkably accurate = niezwykle dokładny remarkably accurate

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.