"remark" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remark rzeczownik

rzeczownik + remark
Kolokacji: 4
opening remark • chance remark • parting remark • throwaway remark
remark + czasownik
Kolokacji: 63
remark comes • remark makes • remark seems • remark suggests • remark reflects • ...
czasownik + remark
Kolokacji: 54
make remarks • apologize for one's remarks • deliver remarks • hear the remark • address one's remarks • ...
przymiotnik + remark
Kolokacji: 192
racist remark • snide remark • anti-Semitic remark • public remark • brief remark • prepared remark • derogatory remark • ...
przyimek + remark
Kolokacji: 19
with remarks • of one's remarks • in one's remarks • to one's remarks • for one's remarks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.