"remains" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remains rzeczownik

rzeczownik + remains
Kolokacji: 19
remains of buildings • remains of the castle • remains of several people • remains of one's meal • remains of one's body • ...
remains + czasownik
Kolokacji: 19
remains lie • remains include • remains lay • remains exist • remains belong • ...
czasownik + remains
Kolokacji: 28
remains are seen • remains are interred • remains are transferred • remains are buried • remains are discovered • contain the remains • ...
przymiotnik + remains
Kolokacji: 64
skeletal remains • archaeological remains • human remains • visible remains • fragmentary remains • ...
przyimek + remains
Kolokacji: 9
over the remains • with the remains • from the remains • on the remains • at the remains • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.