"remains" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remains rzeczownik

rzeczownik + remains
Kolokacji: 19
remains of buildings • remains of the castle • remains of several people • remains of one's meal • remains of one's body • ...
remains + czasownik
Kolokacji: 19
remains lie • remains include • remains lay • remains exist • remains belong • ...
czasownik + remains
Kolokacji: 28
remains are seen • remains are interred • remains are transferred • remains are buried • remains are discovered • contain the remains • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. remains are seen = pozostałości są zobaczone remains are seen
2. remains are interred = pozostałości są pochowane remains are interred
3. remains are transferred = pozostałości zostaną przeniesione remains are transferred
4. remains are buried = pozostałości są zasypane remains are buried
8. remains are identified = pozostałości są zidentyfikowane remains are identified
9. remains are moved = pozostałości są przeniesione remains are moved
10. remains are returned = pozostałości są zwrócone remains are returned
przymiotnik + remains
Kolokacji: 64
skeletal remains • archaeological remains • human remains • visible remains • fragmentary remains • ...
przyimek + remains
Kolokacji: 9
over the remains • with the remains • from the remains • on the remains • at the remains • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.