"related" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

related przymiotnik

related + rzeczownik
Kolokacji: 299
related species • related topic • related issue • related field • related activity • related service • related product • related event • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. related species = spokrewniony gatunek related species
3. related issue = powiązana kwestia related issue
6. related service = powiązana usługa related service
7. related product = powiązany produkt related product
8. related event = powiązane wydarzenie related event
10. related problem = powiązany problem related problem
11. related information = powiązana informacja related information
12. related subject = powiązany temat related subject
14. related language = powiązany język related language
15. related concept = powiązane pojęcie related concept
16. related company = spółka powiązana related company
17. related matter = powiązana sprawa related matter
18. related group = spokrewniona grupa related group
19. related area = powiązany obszar related area
20. related material = powiązany materiał related material
22. related term = powiązany termin related term
23. related genus = spokrewniony rodzaj related genus
24. related business = powiązany biznes related business
26. related industry = powiązany przemysł related industry
27. related case = powiązany przypadek related case
28. related project = powiązany projekt related project
29. related compound = powiązany związek chemiczny related compound
30. related technology = powiązana technika related technology
31. related site = powiązane miejsce related site
32. related program = powiązany program related program
33. related charge = powiązane oskarżenie related charge
34. related organization = powiązana organizacja related organization
35. related discipline = powiązana dyscyplina related discipline
36. related equipment = powiązane wyposażenie related equipment
37. related item = powiązana rzecz related item
38. related story = powiązana historia related story
39. related disorder = powiązane zakłócanie porządku publicznego related disorder
40. related form = powiązana forma related form
41. related condition = powiązany warunek related condition
42. related works = powiązany pracuje related works
43. related work = powiązana praca related work
44. related phenomenon = powiązane zjawisko related phenomenon
45. related disease = powiązana choroba related disease
46. related study = powiązana nauka related study
47. related family = powiązana rodzina related family
48. related crime = powiązane przestępstwo related crime
49. related word = powiązane słowo related word
przysłówek + related
Kolokacji: 18
closely related • distantly related • structurally related • loosely related • thematically related • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.