"related" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

related przymiotnik

related + rzeczownik
Kolokacji: 299
related species • related topic • related issue • related field • related activity • related service • related product • related event • ...
przysłówek + related
Kolokacji: 18
closely related • distantly related • structurally related • loosely related • thematically related • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.