"registration" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

registration rzeczownik

rzeczownik + registration
Kolokacji: 29
voter registration • vehicle registration • party registration • car registration • copyright registration • ...
registration + rzeczownik
Kolokacji: 59
registration fee • registration number • registration process • registration form • registration card • ...
registration + czasownik
Kolokacji: 12
Registration requires • Registration begins • registration takes • registration expires • Registration closes • ...
czasownik + registration
Kolokacji: 19
require registration • cancel one's registration • change one's registration • allow registration • deny registration • ...
przymiotnik + registration
Kolokacji: 25
new registration • free registration • Race-day registration • real-name registration • official registration • ...
przyimek + registration
Kolokacji: 17
for registration • with registration • of registration • to registration • in registration • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.