Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"regional" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

regional przymiotnik

regional + rzeczownik
Kolokacji: 500
regional center • regional office • regional director • regional theater • regional level • regional organization • regional bank • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • This is just not the place for a regional medical center.
  • It is the regional center for services and trade in the county.
  • By 1948, it was a regional center with a population of 11,800.
  • By the early twentieth century, the town had become a regional economic center.
  • It was after 1960s when the city became a regional industrial center for the first time.
  • Settled in the mid-19th century, the city has developed into its own regional center.
  • In this period the temple became known as a regional center of learning.
  • The service is available in all cities and regional centers.
  • During the Soviet period, the city developed as a regional industrial center.
  • We're not looking to make it a regional retail center.
5. regional theater = regionalna scena regional theater
6. regional level = regionalny poziom regional level
7. regional organization = regionalna organizacja regional organization
9. regional competition = regionalna konkurencja regional competition
10. regional bank = regionalny bank regional bank
11. regional newspaper = gazeta regionalna regional newspaper
13. regional economy = regionalna gospodarka regional economy
14. regional variation = regionalne zmiany regional variation
15. regional council = samorząd regionu (w Szkocji) regional council
16. regional capital = regionalny kapitał regional capital
17. regional power = mocarstwo lokalne regional power
18. regional leader = regionalny przywódca regional leader
19. regional authority = władza regionalna regional authority
20. regional conflict = regionalny konflikt regional conflict
21. regional airline = regionalna linia lotnicza regional airline
22. regional difference = regionalna różnica regional difference
23. regional headquarters = regionalna centrala regional headquarters
24. regional airport = regionalne lotnisko regional airport
25. regional tournament = regionalny turniej regional tournament
26. regional championship = regionalne mistrzostwa regional championship
27. regional conference = konferencja regionalna regional conference
28. regional development = rozwój regionalny regional development
29. regional election = regionalne wybory regional election
30. regional issue = regionalna kwestia regional issue
31. regional service = regionalna usługa regional service
32. regional agency = regionalna agencja regional agency
33. regional group = grupa regionalna regional group
34. regional division = regionalny podział regional division
35. regional language = regionalny język regional language
37. regional body = organ regionalny regional body
38. regional train = regionalny pociąg regional train
39. regional league = regionalna liga regional league
40. regional station = regionalna stacja regional station
41. regional editor = regionalny redaktor regional editor
42. regional market = rynek regionalny regional market
43. regional school = regionalna szkoła regional school
44. regional mall = regionalne centrum handlowe regional mall
45. regional administrator = regionalny administrator regional administrator
46. regional road = droga wojewódzka regional road
47. regional system = regionalny system regional system
48. regional association = regionalny związek regional association
49. regional area = obszar regionalny regional area
50. regional basis = regionalna podstawa regional basis
51. regional cuisine = kuchnia ludowa regional cuisine
52. regional hub = regionalna piasta regional hub
53. regional team = regionalny zespół regional team
54. regional planning = planowanie regionalne regional planning
55. regional dialect = mowa regionalna regional dialect
57. regional event = regionalne wydarzenie regional event
58. regional party = regionalne przyjęcie regional party
59. regional unit = jednostka terytorialna regional unit
60. regional carrier = regionalny przewoźnik regional carrier
61. regional administration = administracja regionalna regional administration
63. regional jet = regionalny odrzutowiec regional jet
66. regional meeting = regionalne spotkanie regional meeting
67. regional line = regionalna linia regional line
69. regional chain = regionalny łańcuch regional chain
70. regional production = regionalna produkcja regional production
72. regional assembly = regionalne zgromadzenie regional assembly
73. regional commander = regionalny dowódca regional commander
74. regional representative = regionalny przedstawiciel regional representative
75. regional park = regionalny park regional park
76. regional district = regionalny region regional district
77. regional branch = oddział regionalny regional branch
78. regional cooperation = współpraca regionalna regional cooperation
79. regional style = regionalny styl regional style
80. regional identity = regionalna tożsamość regional identity
81. regional title = regionalny tytuł regional title
82. regional stability = regionalna stabilność regional stability
83. regional museum = regionalne muzeum regional museum
84. regional dish = potrawa regionalna, danie regionalne regional dish
85. regional news = wiadomości regionalne regional news
86. regional community = wspólnota regionalna regional community
87. regional autonomy = regionalna niezależność regional autonomy
88. regional security = bezpieczeństwo regionalne regional security
89. regional accent = regionalny akcent regional accent
90. regional Bell = regionalny Bell regional Bell
91. regional award = regionalna nagroda regional award
92. regional artist = regionalny artysta regional artist
93. regional interest = regionalny interes regional interest
94. regional hospital = szpital rejonowy regional hospital
95. regional channel = regionalny kanał regional channel
96. regional city = regionalne miasto regional city
97. regional official = regionalny urzędnik regional official
98. regional specialty = regionalna specjalność regional specialty
99. regional war = regionalna wojna regional war
100. regional force = regionalna siła regional force

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.