KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"record" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

record czasownik

record + rzeczownik
Kolokacji: 180
record conversations • record video • record music • record material • record tracks • record one's victory • record several points • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
7. record several points = nagraj kilka punktów record several points
12. record several singles = zapis kilka biletów w jedną stronę record several singles
13. record several goals = zapisz kilka celów record several goals
14. record information = informacje płytowe record information
15. record data = rejestrować dane record data
17. record works = rekord skutkuje record works
22. record one's LP = zapis czyjś LP record one's LP
23. record several receptions = zrelacjonuj kilka przyjęć record several receptions
25. record several wins = zapis kilka zwycięstw record several wins
26. record images = obrazy płytowe record images
28. record a duet = zrelacjonuj duet record a duet
29. record several hits = zapis kilka przebojów record several hits
30. record the event = zrelacjonuj wydarzenie record the event
38. record a loss = zrelacjonuj stratę record a loss
39. record highs = rekordowe poziomy record highs
43. studio to record = studio do zapisu studio to record
44. record levels = rekordowe poziomy record levels
46. record several finishes = zrelacjonuj kilka końców record several finishes
47. record programs = programy płytowe record programs
48. record artists = artyści płytowi record artists
49. record one's experiences = zapis czyjś doświadczenia record one's experiences
50. record several games = zrelacjonuj kilka gier record several games
51. record interviews = wywiady płytowe record interviews
52. record one's words = zapis czyjś słowa record one's words
53. record one's life = zapis czyjś życie record one's life
54. record sales = sprzedaż płyt record sales
czasownik + record
Kolokacji: 30
begin recording • start recording • finish recording • continue to record • used to record • decide to record • want to record • ...
record + przyimek
Kolokacji: 48
recorded during • recorded by • recorded since • record until • recorded in • ...
record + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 95
record live • originally recorded • secretly recorded • officially recorded • later record • record together • recorded earlier • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.