KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recommend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recommend czasownik

recommend + rzeczownik
Kolokacji: 93
recommend changes • recommend TLC • recommend action • recommend approval • recommend the use • ...
czasownik + recommend
Kolokacji: 7
recommended while using • begin recommending • provided to recommend • start recommending • consider recommending • ...
recommend + przyimek
Kolokacji: 24
recommended by • recommend against • recommended for • recommend to • recommended during • ...
recommend + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
highly recommended • strongly recommend • generally recommended • unanimously recommend • definitely recommend • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.