ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reason" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reason rzeczownik

rzeczownik + reason
Kolokacji: 20
security reason • safety reason • health reason • sponsorship reason • business reason • family reason • ...
reason + rzeczownik
Kolokacji: 5
reason people • Reason magazine • Reason Foundation • reason woman • reason Inflammation
reason + czasownik
Kolokacji: 52
reason includes • reason seems • reason says • reason makes • reason goes • reason cites • reason comes • reason lies • reason tells • ...
czasownik + reason
Kolokacji: 120
cite reasons • offer reasons • review for any reason • go for reasons • know for sponsorship reasons • suggest reasons • show reason • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
3. review for any reason = przegląd z jakiegokolwiek powodu review for any reason
  • User-generated content areas are not reviewed by a WebMD physician or any member of the WebMD editorial staff for accuracy, balance, objectivity, or any other reason except for compliance with our Terms and Conditions.
5. know for sponsorship reasons = wiedz dla powodów sponsorowania know for sponsorship reasons
6. suggest reasons = zasugeruj powody suggest reasons
7. show reason = powód widowiska show reason
8. lose one's reason = przegrywać czyjś powód lose one's reason
9. close for reasons = blisko dla powodów close for reasons
11. resign for reasons = zrezygnuj dla powodów resign for reasons
13. look for reasons = poszukaj powodów look for reasons
14. use reason = powód wykorzystania use reason
15. keep for reasons = trzymaj na powody keep for reasons
18. cancel for reasons = odwołaj dla powodów cancel for reasons
22. need a reason = potrzebuj powodu need a reason
24. choose for reasons = wybierz dla powodów choose for reasons
25. get for reasons = dostań za powody get for reasons
28. take for reasons = weź dla powodów take for reasons
30. use for reasons = wykorzystanie do powodów use for reasons
32. lose for reasons = przegraj dla powodów lose for reasons
36. remove for reasons = usuń dla powodów remove for reasons
38. hear one's reasons = słyszeć czyjś powody hear one's reasons
39. reason related = powód dotyczył reason related
przymiotnik + reason
Kolokacji: 307
good reason • main reason • only reason • real reason • unknown reason • different reason • major reason • obvious reason • ...
przyimek + reason
Kolokacji: 23
beyond reason • within reason • without reason • for reasons • at one's Reasons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.