"real" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

real przymiotnik

real + rzeczownik
Kolokacji: 1109
real estate • real name • real world • real life • real problem • real reason • Real Madrid • real issue • real danger • real question • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. real name = rzeczywiste imię real name
4. real life = prawdziwe życie real life
7. real reason = prawdziwy powód real reason
8. Real Madrid = Prawdziwy Madryt Real Madrid
9. real issue = decydujący moment real issue
10. real danger = realne zagrożenie real danger
11. real question = prawdziwe pytanie real question
12. real threat = prawdziwa groźba real threat
13. real concern = prawdziwe zainteresowanie real concern
14. real difference = rzeczywista różnica real difference
16. real trouble = prawdziwe kłopoty real trouble
17. real deal = ktoś kto się liczy real deal
18. real possibility = realna możliwość real possibility
19. real challenge = prawdziwe wyzwanie real challenge
20. real test = prawdziwy test real test
21. real purpose = rzeczywisty cel real purpose
22. real term = prawdziwy termin real term
23. real progress = rzeczywisty postęp real progress
24. real meaning = rzeczywiste znaczenie real meaning
25. real wage = zarobek realny real wage
26. real hero = prawdziwy bohater real hero
27. Real Housewife = Prawdziwa Gospodyni Domowa Real Housewife
28. real killer = prawdziwy zabójca real killer
29. real enemy = prawdziwy wróg real enemy
30. real solution = prawdziwe rozwiązanie real solution
31. real pleasure = prawdziwa przyjemność real pleasure
32. real asset = prawdziwy atut real asset
33. real culprit = prawdziwy winowajca real culprit
34. real value = wartość rzeczywista real value
35. real story = prawdziwa wersja wydarzeń real story
36. real person = prawdziwa osoba real person
37. real sense = prawdziwy sens real sense
38. real property = nieruchomość, mienie nieruchome real property
39. real chance = prawdziwa szansa real chance
40. real need = prawdziwa potrzeba real need
41. real risk = realne ryzyko real risk
42. real opportunity = realna możliwość real opportunity
43. real feeling = rzeczywiste uczucie real feeling
44. real fear = rzeczywisty strach real fear
45. real answer = prawdziwa odpowiedź real answer
46. real damage = prawdziwe uszkodzenie real damage
47. real surprise = prawdziwa niespodzianka real surprise
48. real cost = realny koszt real cost
49. real income = dochód realny real income
50. real talent = realny talent real talent
51. real reform = prawdziwa reforma real reform
53. real job = prawdziwa praca real job
54. real event = prawdziwe zdarzenie real event
55. real one = prawdziwy real one
56. real cause = rzeczywista przyczyna real cause
57. real pain = rzeczywisty ból real pain
58. real impact = rzeczywisty wpływ real impact
59. real hope = rzeczywista nadzieja real hope
60. real battle = prawdziwa bitwa real battle
61. real benefit = realna korzyść real benefit
62. real competition = rzeczywista konkurencja real competition
63. real goal = rzeczywisty cel real goal
64. real object = rzeczywisty przedmiot real object
65. real power = realna władza real power
66. real money = prawdziwe pieniądze (duża suma pieniędzy) real money
67. real love = prawdziwa miłość real love
68. real character = niezły artysta real character
69. real choice = prawdziwy wybór real choice
70. real action = powództwo rzeczowe real action
71. real star = prawdziwa gwiazda real star
72. real effort = rzeczywisty wysiłek real effort
73. real growth = wzrost realnego dochodu narodowego real growth
74. real stuff = prawdziwe coś real stuff
75. real strength = prawdziwa siła real strength
76. real truth = rzeczywista prawda real truth
77. real fight = prawdziwa walka real fight
78. real work = prawdziwa praca real work
79. real friend = prawdziwy przyjaciel real friend
80. real identity = prawdziwa tożsamość real identity
81. real situation = rzeczywista sytuacja real situation
82. real evidence = dowód rzeczowy real evidence
83. real food = prawdziwe jedzenie real food
84. real effect = prawdziwy efekt real effect
85. real success = prawdziwy sukces real success
86. real harm = prawdziwa krzywda real harm
87. real time = czas rzeczywisty real time
88. real people = rzeczywiści ludzie real people
89. real man = stuprocentowy mężczyzna real man
90. real number = liczba rzeczywista real number
91. real father = prawdziwy ojciec real father
92. real woman = prawdziwa kobieta real woman
93. real experience = prawdziwe doświadczenie real experience
94. real news = rzeczywiste wiadomości real news
95. real space = rzeczywista przestrzeń real space
96. real point = rzeczywisty punkt real point
97. real mother = prawdziwa matka real mother
98. real war = prawdziwa wojna real war
99. real family = rzeczywista rodzina real family
100. real home = prawdziwy dom real home
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 184
czasownik + real
Kolokacji: 6
feel real • look real • make real • become real • sound real • ...
przysłówek + real
Kolokacji: 14
most real • equally real • completely real • horribly real • frighteningly real • ...
real + przyimek
Kolokacji: 10
real to • real for • real in • real with • real on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.