BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rate rzeczownik

rzeczownik + rate
Kolokacji: 398
interest rate • growth rate • unemployment rate • literacy rate • exchange rate • tax rate • crime rate • inflation rate • heart rate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. exchange rate = kurs wymiany walut, kurs walutowy, kurs wymiany exchange rate
6. tax rate = stawka podatkowa tax rate
7. crime rate = wskaźnik przestępczości crime rate
11. death rate = wskaźnik śmiertelności (w statystyce), śmiertelność (np. wskutek choroby) death rate
12. mortality rate = śmiertelność, umieralność (liczba zgonów) mortality rate
13. vacancy rate = wskaźnik niewykorzystania pokojów vacancy rate
14. success rate = skuteczność, stopień skuteczności success rate
15. graduation rate = liczba osób kończących szkołę graduation rate
16. birth rate = współczynnik urodzeń birth rate
17. survival rate = wskaźnik przeżycia survival rate
18. mortgage rate = procent kredytu hipotecznego mortgage rate
20. poverty rate = wskaźnik ubóstwa poverty rate
21. dropout rate = ilość osób, które rzuciły szkołę dropout rate
22. flow rate = prędkość\, natężenie przepływu flow rate
23. failure rate = wskaźnik awaryjności failure rate
24. murder rate = ilość morderstw murder rate
25. occupancy rate = obłożenie (hotelu) occupancy rate
26. savings rate = oszczędności stawka savings rate
27. cancer rate = stawka związana z rakiem cancer rate
28. suicide rate = liczba samobójstw suicide rate
29. fertility rate = współczynnik płodności fertility rate
30. funds rate = fundusze stawka funds rate
31. lending rate = oprocentowanie lending rate
32. insurance rate = stawka ubezpieczeniowa insurance rate
33. frame rate = ilość klatek (przy wyświetlaniu obrazu) frame rate
34. divorce rate = odsetek rozwodów divorce rate
35. attendance rate = przeciętna liczba wizyt u lekarza attendance rate
36. error rate = stopa błędu (transmisji) error rate
37. homicide rate = stawka zabójstwa homicide rate
38. accident rate = wypadkowość accident rate
39. response rate = wskaźnik reakcji (stosowany dla oceny skuteczności kampanii reklamowej lub oferty handlowej) response rate
40. turnover rate = wskaźnik rotacji (pracowników) turnover rate
41. pulse rate = szybkość tętna pulse rate
42. casualty rate = stawka ofiar casualty rate
43. pregnancy rate = stawka ciąży pregnancy rate
44. market rate = cena rynkowa market rate
46. reaction rate = szybkość reakcji chemicznej reaction rate
47. data rate = wielkość strumienia danych w jednostce czasu data rate
48. room rate = stawka pokoju room rate
49. loss rate = stawka straty loss rate
50. employment rate = wskaźnik zatrudnienia employment rate
52. wage rate = stawka płacy wage rate
53. bill rate = stawka rachunku bill rate
54. fatality rate = współczynnik umieralności fatality rate
55. homeowner vacancy rate = gospodarz wskaźnik niewykorzystania pokojów homeowner vacancy rate
56. infant mortality rate = wskaźnik umieralności noworodków infant mortality rate
57. advertising rate = stawka za zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia advertising rate
58. pass rate = zdawalność pass rate
59. obesity rate = stawka otyłości obesity rate
61. attrition rate = wskaźnik migracji klientów (określający procent użytkowników, którzy zrezygnowali z określonej usługi) attrition rate
62. income tax rate = stawka podatku dochodowego income tax rate
63. base rate = bazowa stopa oprocentowania base rate
64. conversion rate = współczynnik konwersji, klikalność (współczynnik pokazujący jaka część internautów odwiedzających daną stronę dokonała pożądanej akcji np. dokonała zakupu) conversion rate
65. dollar rate = stawka dolara dollar rate
66. population growth rate = wskaźnik przyrostu ludności population growth rate
67. bit rate = szybkość transmisji bitów bit rate
68. transfer rate = szybkość transmisji transfer rate
69. property tax rate = stawka podatkowa deweloperska property tax rate
70. default rate = wskaźnik domyślny default rate
71. electricity rate = stawka elektryczna electricity rate
72. mutation rate = tempo mutacji mutation rate
73. injury rate = stawka urazu injury rate
74. reimbursement rate = stawka zwrotu kosztów reimbursement rate
75. illiteracy rate = stawka analfabetyzmu illiteracy rate
76. rotation rate = stawka rotacji rotation rate
78. incidence rate = wskaźnik zachorowalności, zapadalność incidence rate
79. recidivism rate = stawka recydywy recidivism rate
80. recovery rate = stawka powrotu do zdrowia recovery rate
81. rate of increase = tempo wzrostu rate of increase
82. prevalence rate = chorobowość, częstość występowania (choroby) prevalence rate
83. VAT rate = Stawka VAT VAT rate
84. abortion rate = stawka dotycząca przerywania ciąży abortion rate
85. hotel rate = stawka hotelowa hotel rate
86. transmission rate = szybkość przesyłania transmission rate
87. rate of change = tempo zmian rate of change
88. Treasury bill rate = Stawka bonu skarbowego Treasury bill rate
89. rate of pay = stawka płacy, stopa wynagrodzenia rate of pay
90. rate of several units = stawka kilku jednostek rate of several units
91. complication rate = stawka problemu complication rate
92. cure rate = uleczalność cure rate
94. rate of speed = stawka prędkości rate of speed
95. conviction rate = karalność conviction rate
96. tuition rate = stawka czesnego tuition rate
98. evaporation rate = stawka parowania evaporation rate
99. retention rate = wskaźnik utrzymania klientów retention rate
100. decay rate = tempo rozpadu decay rate
rate + rzeczownik
Kolokacji: 39
rate increase • rate cut • rate reduction • rate ship • rate comment • ...
rate + czasownik
Kolokacji: 109
rate rises • rate falls • rate increases • rate drops • rate declines • rate varies • rate slows • rate ranges • rate remains • rate climbs • ...
czasownik + rate
Kolokacji: 137
set rates • charge rates • offer rates • pay rates • offer at a rate • represent a population rate • find rates • report rates • ...
przymiotnik + rate
Kolokacji: 269
high rate • low rate • annual rate • current rate • overall rate • top rate • rapid rate • jobless rate • slow rate • slower rate • prime rate • ...
przyimek + rate
Kolokacji: 23
to Rate • in interest rates • including graduation rates • with rates • for rates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.