BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rail rzeczownik

rzeczownik + rail
Kolokacji: 55
commuter rail • Network Rail • guard rail • steel rail • iron rail • ...
rail + rzeczownik
Kolokacji: 121
rail line • rail service • rail network • rail system • rail link • rail station • rail car • rail transport • rail connection • rail yard • ...
rail + czasownik
Kolokacji: 11
operated by Rail • connected by rail • rail runs • owned by Network Rail • linked by rail • ...
czasownik + rail
Kolokacji: 7
use rail • see National Rail • include rail • ride the rails • travel by rail • ...
przymiotnik + rail
Kolokacji: 41
British Rail • light rail • Northern Rail • high-speed rail • wooden rail • ...
przyimek + rail
Kolokacji: 17
by rail • of rail • for rail • with rails • along the rail • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. by rail = koleją (np. podróżować koleją) by rail
  • You remember, son, she left town two weeks ago by rail.
  • Until 1937, all travel to the town was by rail.
  • More than 7,000 people have made the trip this week by rail, an increase of over 100 percent.
  • You could easily travel both on water and by rail.
  • And the same night he started by rail on his return to Paris.
  • The transfer by rail took more time than was expected.
  • Until 1922, the only transportation into the area was by rail and water.
  • Most of the men traveled by rail, where they could.
  • The 1,000-mile trip takes four to six days by rail, military experts said.
  • Communication from State capital is very good by road and rail.
3. for rail = dla poręczy for rail
4. with rails = z poręczami with rails
5. over the rail = ponad poręczą over the rail
6. along the rail = wzdłuż poręczy along the rail
9. at the rail = przy poręczy at the rail
13. via rail = przez poręcz via rail

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.