Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"radio" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

radio rzeczownik

rzeczownik + radio
Kolokacji: 101
BBC Radio • talk radio • CBC Radio • CBS Radio • FM radio • ESPN Radio • transistor radio • satellite radio • car radio • ABC Radio • ...
radio + rzeczownik
Kolokacji: 372
radio station • radio show • radio program • radio broadcast • radio interview • radio wave • radio personality • radio signal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. radio station = stacja radiowa, rozgłośnia radiowa, radiostacja radio station
  • Radio station based on 1980s, 1990s music up to the present.
  • We turned the radio station to the news from Washington.
  • The first private radio station went on the air in 1990.
  • They have just come from doing 15 minutes on the local radio station.
  • A few minutes of air time on a small radio station?
  • He also worked in a radio station for a while.
  • The radio station was a good place to start looking for one.
  • Where can I find information about my local radio station?
  • The city is also home to a radio station, 979fm.
  • As a result, the single is the most played record for the next week on the radio station.
2. radio show = program radiowy radio show
8. radio signal = sygnał radiowy radio signal
13. radio host = gospodarz programu radiowego radio host
15. radio airplay = czas antenowy radiowy radio airplay
16. radio spot = miejsce radiowe radio spot
22. radio address = apel radiowy radio address
23. radio format = format radiowy radio format
24. radio presenter = prezenter radiowy, lektor radiowy radio presenter
27. radio receiver = odbiornik radiowy radio receiver
30. Radio Shack = Radio Shack (amerykańska sieć sklepów z elektroniką) Radio Shack
31. radio talk = pogadanka radiowa radio talk
32. radio antenna = antena radiowa radio antenna
33. radio play = słuchowisko radiowe radio play
34. radio message = wiadomość radiowa radio message
35. radio report = raport radiowy radio report
37. radio equipment = sprzęt radiowy radio equipment
38. Radio City = Miasto radiowe Radio City
39. radio ad = reklama radiowa radio ad
40. radio series = seria radiowa radio series
43. radio career = kariera radiowa radio career
44. radio system = system radiowy radio system
45. radio tower = wieża radiowa radio tower
47. Sports Radio Yahoo = Sporty Yahoo radiowe Sports Radio Yahoo
48. Radio Edit = Montaż radiowy Radio Edit
50. BBC Radio Wales = Walia BBC radiowa BBC Radio Wales
52. Radio Time = Czas radiowy Radio Time
55. radio DJ = DJ radiowe radio DJ
56. radio spectrum = widmo radiowe radio spectrum
57. radio voice = głos radiowy radio voice
58. radio link = połączenie radiowe radio link
59. radio industry = przemysł radiowy radio industry
60. radio producer = producent radiowy radio producer
61. radio commentator = komentator radiowy radio commentator
63. radio call = rozmowa telefoniczna radiowa radio call
64. radio talk show = talk show radiowy radio talk show
65. radio audience = publiczność radiowa radio audience
66. radio company = spółka radiowa radio company
67. AM radio station = Jestem stacją AM radio station
68. Radio Free Europe = Radio Wolna Europa Radio Free Europe
70. radio reporter = reporter radiowy radio reporter
72. radio astronomy = astronomia radiowa, radioastronomia radio astronomy
74. Radio Disney = Disney radiowy Radio Disney
75. radio studio = studio radiowe radio studio
76. radio appearance = pojawienie się radiowe radio appearance
77. radio set = radioodbiornik radio set
78. radio traffic = ruch uliczny radiowy radio traffic
79. radio star = radioźródło radio star
80. radio beacon = radiolatarnia (naprowadzająca samoloty) radio beacon
81. radio market = rynek radiowy radio market
83. radio room = kabina radiowa radio room
85. Radio Mix = Mieszanka radiowa Radio Mix
86. radio journalist = dziennikarz radiowy radio journalist
87. Premiere Radio Network = Premiera sieć radiowa Premiere Radio Network
88. radio adaptation = adaptacja radiowa radio adaptation
90. BBC Radio Scotland = Szkocja BBC radiowa BBC Radio Scotland
91. radio control = sterowanie radiowe radio control
92. Radio Luxembourg = Luksemburg radiowy Radio Luxembourg
93. radio work = praca radiowa radio work
94. radio documentary = audycja dokumentalna (w radio) radio documentary
95. radio news = dziennik radiowy radio news
96. radio mast = maszt radiostacji radio mast
97. radio talk show host = talk show radiowy gospodarz radio talk show host
99. radio session = sesja radiowa radio session
100. radio coverage = sprawozdanie radiowe radio coverage
radio + czasownik
Kolokacji: 41
radio reports • radio plays • radio says • owned by CBS Radio • radio crackles • radio shows • ...
czasownik + radio
Kolokacji: 49
use radio • listen to artist radio • listen on Pandora radio • programing from ABC Radio • follow BBC Radio • tell radio • ...
przymiotnik + radio
Kolokacji: 105
local radio • two-way radio • public radio • portable radio • amateur radio • commercial radio • Israeli radio • national radio • ...
przyimek + radio
Kolokacji: 17
via radio • on radio • into radio • by radio • through radio • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.