"rack" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rack rzeczownik

rzeczownik + rack
Kolokacji: 54
rack of lamb • wire rack • luggage rack • bike rack • coat rack • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. rack of lamb = comber jagnięcy (mięso z kością z części grzbietowej) rack of lamb
2. wire rack = regał lub wieszak z drutów wire rack
3. luggage rack = bagażnik dachowy (na samochodzie) luggage rack
4. bike rack = stojak na rowery bike rack
5. coat rack = wieszak na ubrania coat rack
6. magazine rack = stojak na czasopisma magazine rack
7. wine rack = stelaż na butelki z winem wine rack
8. bicycle rack = stojak na rowery bicycle rack
9. roof rack = bagażnik dachowy (na samochodzie) roof rack
10. gun rack = półka broni gun rack
rack + rzeczownik
Kolokacji: 4
rack railway • rack rate • rack system • rack rail
rack + czasownik
Kolokacji: 5
rack holds • rack containing • rack stands • rack hangs • rack lines
czasownik + rack
Kolokacji: 9
rack filled • include rack • adjust rack • rack made • rack set • ...
przymiotnik + rack
Kolokacji: 20
overhead rack • wooden rack • roasted rack • grilled rack • large rack • ...
przyimek + rack
Kolokacji: 10
with racks • on a rack • from the rack • to the rack • in the rack • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.