"race" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

race czasownik

race + rzeczownik
Kolokacji: 49
race team • race Association • race cars • race Club • race Hall • race several Games • race Series • race League • race Championship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
3. race cars = samochody wyścigu race cars
4. race Club = wyścig Klub race Club
5. race Hall = wyścig Sala race Hall
6. race several Games = ścigaj się z kilkoma Grami race several Games
7. race Series = wyścig Seria race Series
8. race League = wyścig Liga race League
10. race Form = wyścig Forma race Form
11. race driver = kierowca wyścigu race driver
12. race horses = konie gonitwy race horses
czasownik + race
Kolokacji: 20
start racing • begin racing • come racing • continue racing • race racing • ...
race + przyimek
Kolokacji: 48
race through • race across • race toward • race off • race down • race up • race out • race around • race against • ...
race + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
race away • race ahead • race forward • race madly • race faster • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.