PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"quiet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quiet przymiotnik

quiet + rzeczownik
Kolokacji: 333
quiet voice • quiet street • quiet moment • quiet corner • quiet tone • quiet neighborhood • quiet place • quiet town • quiet room • ...
czasownik + quiet
Kolokacji: 19
keep quiet • grow quiet • go quiet • lay quiet • sit quiet • fall quiet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. keep quiet = być cicho, uciszyć się, zachować ciszę keep quiet
2. grow quiet = stój się cichy grow quiet
3. go quiet = zamilknąć, uciszyć się go quiet
4. lay quiet = laicki cichy lay quiet
5. sit quiet = siadać cichy sit quiet
6. fall quiet = zamilknij fall quiet
7. lie quiet = kłamać cichy lie quiet
8. stand quiet = stać cichy stand quiet
9. remain quiet = pozostań cichy remain quiet
przysłówek + quiet
Kolokacji: 47
relatively quiet • unusually quiet • pretty quiet • fairly quiet • eerily quiet • ...
quiet + przyimek
Kolokacji: 25
quiet about • quiet for • quiet on • quiet in • quiet at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.