"queen" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

queen rzeczownik

rzeczownik + queen
Kolokacji: 89
beauty queen • Jamaica Queen • Astoria Queen • spade queen • Mary Queen • Mary Queen of Scots • heart queen • diamond queen • ...
queen + rzeczownik
Kolokacji: 159
Queen Victoria • Queen Elizabeth • Queen Anne • Queen Mary • Queens College • Queen Mother • queen consort • Queens Boulevard • ...
queen + czasownik
Kolokacji: 115
Queen says • Queen makes • Queen gives • Queen takes • Queen goes • ...
czasownik + queen
Kolokacji: 41
lead the club queen • win with the queen • live in Queens • make one's queen • save the Queen • ...
przymiotnik + queen
Kolokacji: 57
new queen • young queen • Black Queen • African Queen • future Queen • ...
przyimek + queen
Kolokacji: 16
from Queens • in Queens • at Queens • of Queens • between Queens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.