"quarter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quarter rzeczownik

rzeczownik + quarter
Kolokacji: 53
winter quarter • quarter of a percentage point • quarter of several people • quarter of several dollars • crew quarter • slave quarter • ...
quarter + rzeczownik
Kolokacji: 45
quarter century • quarter mile • quarter final • quarter hour • quarter horse • quarter inch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
3. quarter mile = jedna czwarta mili quarter mile
4. quarter hour = jedna czwarta godziny quarter hour
5. quarter horse = koń odmiany Quarter Horse quarter horse
6. quarter inch = jedna czwarta cala quarter inch
8. quarter result = jedna czwarta wyniku quarter result
quarter + czasownik
Kolokacji: 31
quarter ends • quarter includes • quarter says • quarter goes • quarter comes • ...
czasownik + quarter
Kolokacji: 172
score in the quarter • earn in the quarter • rise in the quarter • take in the quarter • report in the quarter • go to one's quarters • ...
przymiotnik + quarter
Kolokacji: 127
close quarter • final quarter • late quarter • French Quarter • fiscal quarter • private quarter • previous quarter • cramped quarter • ...
przyimek + quarter
Kolokacji: 34
at quarters • to one's quarters • until the quarter • around a quarter • since the quarter • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.