PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"quality" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quality rzeczownik

rzeczownik + quality
Kolokacji: 74
water quality • air quality • product quality • image quality • leadership quality • picture quality • production quality • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. water quality = jakość wody (cechy fizyczne i chemiczne wody) water quality
2. air quality = jakość powietrza (stopień czystości powietrza) air quality
  • Does the quality of our products meet current and future market needs?
  • These programs give workers far more responsibility for product quality.
  • If the quality of your products is poor, take action to improve it.
  • We use this information to improve the quality of our products.
  • However, product quality may not be sought after at all.
  • The same year, he became a sensation in the city for the quality of his products.
  • He subsequently took over the business and was known for the quality of his products.
  • Boeing also had problems with the quality of its new products.
  • I've been really disappointed with the quality of their product for a few months.
  • I should have suspected the quality of their product at that price.
4. image quality = jakość wizerunku image quality
5. leadership quality = jakość przywódcza leadership quality
7. production quality = jakość produkcyjna production quality
11. data quality = jakość danych data quality
12. star quality = predyspozycja do bycia gwiazdą star quality
16. teacher quality = jakość nauczycielia teacher quality
17. credit quality = jakość kredytów credit quality
20. soil quality = jakość gleby soil quality
22. quality of films = jakość filmów quality of films
23. ride quality = jazda jakość ride quality
24. quality of one's programs = jakość z czyjś programy quality of one's programs
25. print quality = drukowana jakość print quality
26. tone quality = barwa (dźwięku), brzmienie (instrumentu, głosu) tone quality
27. sleep quality = sen jakość sleep quality
quality + rzeczownik
Kolokacji: 135
quality control • quality education • quality assurance • quality standard • quality product • quality care • quality service • ...
quality + czasownik
Kolokacji: 59
quality varies • quality improves • quality makes • quality depends • quality declines • ...
czasownik + quality
Kolokacji: 79
ensure quality • provide quality • possess qualities • get several quality • show one's quality • offer quality • quality found • ...
przymiotnik + quality
Kolokacji: 367
high quality • poor quality • better quality • low quality • overall quality • excellent quality • superior quality • personal quality • ...
przyimek + quality
Kolokacji: 17
for quality • of quality • to quality • in quality • between quality • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.