BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"quality" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quality rzeczownik

rzeczownik + quality
Kolokacji: 74
water quality • air quality • product quality • image quality • leadership quality • picture quality • production quality • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. water quality = jakość wody (cechy fizyczne i chemiczne wody) water quality
2. air quality = jakość powietrza (stopień czystości powietrza) air quality
4. image quality = jakość wizerunku image quality
5. leadership quality = jakość przywódcza leadership quality
  • The picture quality was poor and the system never went on sale.
  • He added that the picture quality would be relatively poor.
  • Such changes take place with no apparent loss in picture quality.
  • Even with one, the picture quality was marginal at best.
  • In terms of picture quality, it ranks with the best.
  • The picture quality, even on a large screen, is surprisingly good.
  • The main reason to get a digital video camera is picture quality.
  • Any bigger and you could notice a loss in picture quality.
  • The reason is simple: you can get striking picture quality and a large screen for less than $1,000, he said.
  • Picture quality was poor and it took 30 seconds to process each frame.
7. production quality = jakość produkcyjna production quality
11. data quality = jakość danych data quality
12. star quality = predyspozycja do bycia gwiazdą star quality
16. teacher quality = jakość nauczycielia teacher quality
17. credit quality = jakość kredytów credit quality
20. soil quality = jakość gleby soil quality
22. quality of films = jakość filmów quality of films
23. ride quality = jazda jakość ride quality
24. quality of one's programs = jakość z czyjś programy quality of one's programs
25. print quality = drukowana jakość print quality
26. tone quality = barwa (dźwięku), brzmienie (instrumentu, głosu) tone quality
27. sleep quality = sen jakość sleep quality
quality + rzeczownik
Kolokacji: 135
quality control • quality education • quality assurance • quality standard • quality product • quality care • quality service • ...
quality + czasownik
Kolokacji: 59
quality varies • quality improves • quality makes • quality depends • quality declines • ...
czasownik + quality
Kolokacji: 79
ensure quality • provide quality • possess qualities • get several quality • show one's quality • offer quality • quality found • ...
przymiotnik + quality
Kolokacji: 367
high quality • poor quality • better quality • low quality • overall quality • excellent quality • superior quality • personal quality • ...
przyimek + quality
Kolokacji: 17
for quality • of quality • to quality • in quality • between quality • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.