Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"push" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

push czasownik

push + rzeczownik
Kolokacji: 122
push prices • push people • push things • push one's way • push one's hand • push one's chair • push back one's chair • push one's hair • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. push prices = ceny pchnięcia push prices
2. push people = ludzie pchnięcia push people
3. push one's way = przepychaj się push one's way
4. push one's hand = popychać czyjś ręka push one's hand
5. push one's chair = popychać czyjś krzesło push one's chair
6. push back one's chair = odpychać czyjś krzesło push back one's chair
7. push one's hair = popychać czyjś włosy push one's hair
8. push one's head = popychać czyjś głowa push one's head
9. push one's plate = popychać czyjś talerz push one's plate
10. push one's luck = igrać z losem, niepotrzebnie ryzykować push one's luck
11. push things = igrać z losem, niepotrzebnie ryzykować push things
12. push one's body = popychać czyjś ciało push one's body
13. push one's face = popychać czyjś twarz push one's face
14. push interest rates = popchnij stopy procentowe push interest rates
15. push legislation = ustawodawstwo pchnięcia push legislation
16. push strollers = spacerowicze pchnięcia push strollers
18. push the envelope = być nowatorskim, przekraczać granice push the envelope
20. push one's glasses = popychać czyjś szklanki push one's glasses
23. push debt = pchnięcie dług push debt
24. push the boundaries = przekraczać granice, wyznaczać nowe granice, przesuwać granice push the boundaries
  • He wanted to push the boundaries of how people play games together.
  • She continues, in many ways, to push the boundaries of her role.
  • They want to see 'how far can we push the boundaries and get away with it'.
  • Pushing the boundaries he had allowed her to set when they first married.
  • All are pushing the boundaries of what green travel means.
  • All art forms must have people pushing the boundaries and trying to understand what is possible.
  • Do you ever worry about pushing boundaries and going too far?
  • Let's just take this bit about artists pushing the boundaries.
  • "We'd love one day to have a hotel up there and keep pushing the boundaries."
  • Only a few try to push the boundaries of what is acceptable.
26. push up prices = winduj ceny push up prices
28. push one's children = popychać czyjś dzieci push one's children
29. push back one's hair = odpychać czyjś włosy push back one's hair
30. push one's arm = popychać czyjś ramię push one's arm
31. push the man = naciśnij człowieka push the man
32. push the ball = naciśnij piłkę push the ball
33. push air = pchnięcie powietrze push air
34. push the idea = wylansuj pomysł push the idea
35. push one's feet = popychać czyjś stopy push one's feet
36. push water = pchnięcie woda push water
38. push products = produkty pchnięcia push products
39. push back one's hood = odpychać czyjś kaptur push back one's hood
40. push one's wheelchair = popychać czyjś wózek inwalidzki push one's wheelchair
41. push food = pchnięcie jedzenie push food
czasownik + push
Kolokacji: 25
keep pushing • help push • begin pushing • start pushing • try to push • continue to push • manage to push • begin to push • ...
push + przyimek
Kolokacji: 66
push through • push down • push off • push back • push against • push toward • push past • push towards • push up • push out • ...
push + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
push aside • push forward • push hard • push ahead • gently push • push away • push further • push open • slowly push • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.