"punch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

punch rzeczownik

rzeczownik + punch
Kolokacji: 17
sucker punch • rum punch • rabbit punch • power punch • roundhouse punch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. sucker punch = cios partyzanta, cios znienacka sucker punch
2. rum punch = cios pięścią rumu rum punch
punch + rzeczownik
Kolokacji: 12
punch line • punch bowl • punch card • Punch magazine • Punch cartoon • ...
punch + czasownik
Kolokacji: 8
punch comes • punch lands • punch connects • punch knocks • punch makes • ...
czasownik + punch
Kolokacji: 21
pull one's punches • throw a punch • take a punch • pack a punch • lack punch • ...
przymiotnik + punch
Kolokacji: 54
hard punch • big punch • single punch • powerful punch • good punch • ...
przyimek + punch
Kolokacji: 6
of punches • in Punch • with a punch • to the punch • for a punch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.