"pumpkin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pumpkin rzeczownik

pumpkin + rzeczownik
Kolokacji: 17
pumpkin pie • pumpkin seed • pumpkin patch • pumpkin soup • pumpkin puree • ...
czasownik + pumpkin
Kolokacji: 6
include pumpkins • smash Pumpkins • sell pumpkins • pick pumpkins • eat pumpkins • ...
przymiotnik + pumpkin
Kolokacji: 10
Great Pumpkin • giant pumpkin • small pumpkin • large pumpkin • big pumpkin • ...
przyimek + pumpkin
Kolokacji: 6
of pumpkins • with pumpkin • for pumpkins • to pumpkins • from pumpkins • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.