KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"publishing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publishing rzeczownik

rzeczownik + publishing
Kolokacji: 76
Osprey Publishing • book publishing • Arcadia Publishing • desktop publishing • Bas Publishing • Blackwell Publishing • music publishing • ...
publishing + rzeczownik
Kolokacji: 80
publishing house • publishing company • publishing industry • publishing business • publishing deal • publishing world • publishing firm • ...
czasownik + publishing
Kolokacji: 3
cease publishing • include publishing • continue publishing
przymiotnik + publishing
Kolokacji: 21
electronic publishing • American publishing • academic publishing • digital publishing • traditional publishing • ...
przyimek + publishing
Kolokacji: 12
in publishing • of publishing • for publishing • to publishing • on publishing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.