ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"publisher" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publisher rzeczownik

rzeczownik + publisher
Kolokacji: 57
book publisher • magazine publisher • newspaper publisher • music publisher • Crown Publisher • Macmillan Publisher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • Other members include political leaders, academics and a newspaper publisher.
  • Even as a newspaper publisher, he had his hand in other endeavors.
  • Thus, Cox began a long career as a newspaper publisher and editor.
  • The nation's newspaper publishers were told they must change or risk becoming irrelevant.
  • Samuel was a newspaper publisher, and Harry learned to set type at an early age.
  • Together, they could strike and make newspaper publishers come to the negotiating table.
  • Freedom is estimated to be worth about $2 billion, making it one of the nation's largest newspaper publishers.
  • Newspaper publishers in Connecticut say the legislation does not address the problem.
  • The company is also part-owner of four other newspaper publishers.
  • He worked as a livestock dealer, teacher, and newspaper publisher.
5. Crown Publisher = Korona Wydawca Crown Publisher
6. Macmillan Publisher = Macmillan Wydawca Macmillan Publisher
10. Transaction Publisher = Transakcja Wydawca Transaction Publisher
11. textbook publisher = wydawca podręcznika textbook publisher
13. Blackwell Publisher = Blackwell Wydawca Blackwell Publisher
14. London publisher = Wydawca londyński London publisher
publisher + rzeczownik
Kolokacji: 4
Publishers Information Bureau • Publishers Association • Publishers Weekly • publisher Faber
publisher + czasownik
Kolokacji: 100
publisher says • published by publishers • publisher receives • publisher rejects • publisher makes • ...
czasownik + publisher
Kolokacji: 25
name publisher • find a publisher • include publishers • work for publishers • serve as publisher • ...
przymiotnik + publisher
Kolokacji: 74
major publisher • British publisher • independent publisher • American publisher • large publisher • small publisher • new publisher • ...
przyimek + publisher
Kolokacji: 13
by publishers • from publishers • to publishers • for publishers • with publishers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.