ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"publisher" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publisher rzeczownik

rzeczownik + publisher
Kolokacji: 57
book publisher • magazine publisher • newspaper publisher • music publisher • Crown Publisher • Macmillan Publisher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
5. Crown Publisher = Korona Wydawca Crown Publisher
6. Macmillan Publisher = Macmillan Wydawca Macmillan Publisher
10. Transaction Publisher = Transakcja Wydawca Transaction Publisher
11. textbook publisher = wydawca podręcznika textbook publisher
13. Blackwell Publisher = Blackwell Wydawca Blackwell Publisher
  • Blackwell Publishers, 1996.
  • Blackwell Publishers, 2000.
  • Blackwell Publishers, 1998.
  • Blackwell Publishers, 2004.
  • He is the principal editor of Nonviolent Social Movements (Blackwell Publishers, 1999).
  • Blackwell Publishers, 1999.
  • Blackwell Publishers, 2001.
  • The English Edition is published by Blackwell Publishers.
  • Blackwell Publishers, to be translated into Chinese and published by Economic Management Publishing House.
  • Blackwell Publishers, 2008.
14. London publisher = Wydawca londyński London publisher
publisher + rzeczownik
Kolokacji: 4
Publishers Information Bureau • Publishers Association • Publishers Weekly • publisher Faber
publisher + czasownik
Kolokacji: 100
publisher says • published by publishers • publisher receives • publisher rejects • publisher makes • ...
czasownik + publisher
Kolokacji: 25
name publisher • find a publisher • include publishers • work for publishers • serve as publisher • ...
przymiotnik + publisher
Kolokacji: 74
major publisher • British publisher • independent publisher • American publisher • large publisher • small publisher • new publisher • ...
przyimek + publisher
Kolokacji: 13
by publishers • from publishers • to publishers • for publishers • with publishers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.