"provincial" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

provincial przymiotnik

provincial + rzeczownik
Kolokacji: 149
provincial government • provincial election • provincial capital • provincial assembly • provincial governor • provincial district • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
  • He led the party into government in the 1908 provincial election.
  • There will be a general provincial election on May 14, 2013.
  • He led the party through the 1963 and 1967 provincial elections.
  • He ran for the seat again in the provincial election of 1977, with the same result.
  • The party did not run any candidates in the 1995 provincial election.
  • He ran for a second time in the 1982 provincial election as an Independent.
  • He led the party to victory in the 1970 provincial election.
  • He was not a candidate in the 1999 provincial election.
  • Wilson was 38 years old at the time of the provincial election.
  • The last provincial general election was held on 4 October 2011.
6. provincial district = region prowincjusza provincial district
7. provincial park = prowincjusz park provincial park
10. provincial town = miasto prowincjusza provincial town
11. provincial city = prowincjusz miasto provincial city
15. provincial politics = prowincjonalna polityka provincial politics
18. provincial party = prowincjusz przyjęcie provincial party
20. provincial cabinet = prowincjusz szafka provincial cabinet
22. provincial title = prowincjusz tytuł provincial title
23. provincial leader = przywódca prowincjusza provincial leader
24. provincial court = sąd prowincjonalny (w Kanadzie) provincial court
25. provincial team = prowincjusz zespół provincial team
27. provincial administration = zarządzanie prowincjusza provincial administration
28. provincial law = prawo prowincjusza provincial law
29. provincial champion = mistrz prowincjusza provincial champion
30. provincial decider = decydujący punkt prowincjusza provincial decider
31. provincial office = biuro regionalne provincial office

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.