ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"prosperity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prosperity rzeczownik

prosperity + rzeczownik
Kolokacji: 3
prosperity gospel • prosperity theology • Prosperity Partnership
prosperity + czasownik
Kolokacji: 9
prosperity depends • prosperity comes • prosperity returns • prosperity continues • prosperity brings • ...
czasownik + prosperity
Kolokacji: 29
bring prosperity • enjoy prosperity • achieve prosperity • promote prosperity • ensure prosperity • ...
przymiotnik + prosperity
Kolokacji: 34
economic prosperity • great prosperity • future prosperity • relative prosperity • new prosperity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. economic prosperity = dobrobyt gospodarczy economic prosperity
  • And without investment, of course, there can be no economic prosperity.
  • Put simply, everyone has come together for the common good and economic prosperity of the river.
  • Its a simple theory for economic prosperity at a global level.
  • His term as governor saw economic prosperity for the state.
  • As the war went on however, America's economic prosperity began to fall.
  • However, despite this economic prosperity, the community was not safe.
  • In times of economic prosperity more guest workers may be needed.
  • By 1826, economic prosperity was beginning to return to the state.
  • "Do you think we can create social and economic prosperity without political reform?"
  • With the economic prosperity of the 1950s and 1960s the Company took a leading role in community development.
2. great prosperity = wielki dobrobyt great prosperity
3. future prosperity = przyszły dobrobyt future prosperity
4. relative prosperity = względny dobrobyt relative prosperity
5. new prosperity = nowy dobrobyt new prosperity
przyimek + prosperity
Kolokacji: 11
of prosperity • to prosperity • for prosperity • in prosperity • with prosperity • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.