"promote" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

promote czasownik

promote + rzeczownik
Kolokacji: 488
promote development • promote growth • promote understanding • promote awareness • promote peace • promote democracy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. promote awareness = promuj świadomość promote awareness
5. promote peace = działaj na rzecz spokoju promote peace
6. promote democracy = działaj na rzecz demokracji promote democracy
7. promote tourism = propaguj turystykę promote tourism
8. promote cooperation = propaguj współpracę promote cooperation
9. promote trade = pobudź handel promote trade
10. promote competition = zorganizuj konkurs promote competition
11. promote equality = promuj równość promote equality
14. promote education = szerz oświatę promote education
16. promote research = propaguj badania promote research
18. promote values = propaguj wartości promote values
23. promote events = zorganizuj wydarzenia promote events
25. promote culture = promuj kulturę promote culture
26. promote diversity = promuj rozmaitość promote diversity
29. promote conservation = propaguj ochronę promote conservation
33. promote one's views = promować czyjś widoki promote one's views
36. promote dialogue = promuj dialog promote dialogue
39. promote stability = promuj stabilność promote stability
40. promote safety = promuj bezpieczeństwo promote safety
41. promote projects = propaguj projekty promote projects
42. promote unity = promuj jedność promote unity
43. promote efficiency = działaj na rzecz sprawności promote efficiency
44. promote learning = propaguj uczenie się promote learning
45. promote one's plan = promować czyjś plan promote one's plan
46. promote access = promuj dostęp promote access
47. promote relations = promuj związki promote relations
49. promote justice = awansuj sędziego promote justice
50. promote harmony = promuj harmonię promote harmony
51. promote integration = propaguj integrację promote integration
52. promote standards = propaguj standardy promote standards
55. promote tolerance = działaj na rzecz tolerancji promote tolerance
56. promote living = propaguj życie promote living
57. promote artists = awansuj artystów promote artists
59. promote excellence = promuj doskonałość promote excellence
60. effort to promote = wysiłek by promować effort to promote
62. promote literacy = działaj na rzecz umiejętności czytania i pisania promote literacy
66. promote science = promuj naukę promote science
69. promote healing = promuj leczenie promote healing
70. promote respect = propaguj poszanowanie promote respect
72. promote one's career = promować czyjś kariera promote one's career
78. promote ideals = propaguj ideały promote ideals
85. promote knowledge = promuj wiedzę promote knowledge
86. promote the show = zorganizuj widowisko promote the show
87. promote security = promuj bezpieczeństwo promote security
89. promote the game = propaguj grę promote the game
91. promote sales = propaguj sprzedaże promote sales
92. promote concerts = zorganizuj koncerty promote concerts
93. promote efforts = propaguj wysiłki promote efforts
94. promote progress = zorganizuj postęp promote progress
95. promote independence = promuj niezależność promote independence
96. promote industry = propaguj przemysł promote industry
97. promote quality = promuj jakość promote quality
98. promote appreciation = działaj na rzecz uznania promote appreciation
100. promote violence = propaguj przemoc promote violence
czasownik + promote
Kolokacji: 45
help promote • begin promoting • released to promote • seek to promote • designed to promote • intend to promote • aim to promote • ...
promote + przyimek
Kolokacji: 43
promote by • promoted to • promote through • promote during • promote within • ...
promote + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
newly promoted • heavily promoted • actively promote • later promoted • posthumously promoted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.