BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"prominent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prominent przymiotnik

prominent + rzeczownik
Kolokacji: 388
prominent member • prominent role • prominent figure • prominent leader • prominent feature • prominent politician • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
  • Several prominent members wanted by the police are still at large.
  • He was a prominent member of both the local and national law society.
  • These are the most prominent members of the committee only.
  • He has been a prominent member of the team ever since.
  • She was also a prominent member of the women's rights movement.
  • For many years, he served as a prominent member of the Senate.
  • His speech made him the most prominent member of the movement.
  • Also, she has taken aim at many less prominent members of our family.
  • The initiative for the start of the prominent young members.
  • This was also joined by prominent members of the city.
2. prominent role = znacząca rola prominent role
3. prominent figure = znaczący osobistość prominent figure
5. prominent feature = cecha rzucająca się w oczy prominent feature
8. prominent position = ważne stanowisko prominent position
11. prominent businessman = znaczący biznesmen prominent businessman
12. prominent place = widoczne miejsce prominent place
18. prominent landmark = punkt orientacyjny rzucający się w oczy prominent landmark
25. prominent part = znacząca część prominent part
26. prominent man = znaczący człowiek prominent man
28. prominent building = budynek rzucający się w oczy prominent building
29. prominent journalist = znaczący dziennikarz prominent journalist
30. prominent activist = czołowy działacz prominent activist
31. prominent official = znaczący urzędnik prominent official
32. prominent advocate = znaczący adwokat prominent advocate
33. prominent group = znacząca grupa prominent group
36. prominent woman = znacząca kobieta prominent woman
38. prominent character = znaczący charakter prominent character
39. prominent minister = znaczący minister prominent minister
40. prominent attorney = znaczący pełnomocnik prominent attorney
41. prominent name = imię rzucające się w oczy prominent name
42. prominent person = znacząca osoba prominent person
43. prominent location = widoczna lokalizacja prominent location
44. prominent resident = znaczący mieszkaniec prominent resident
45. prominent historian = znaczący historyk prominent historian
46. prominent author = znaczący autor prominent author
47. prominent nose = wydatny nos prominent nose
48. prominent economist = znaczący ekonomista prominent economist
49. prominent opponent = znaczący przeciwnik prominent opponent
50. prominent actor = znaczący aktor prominent actor
51. prominent case = znaczący przypadek prominent case
52. prominent dissident = znaczący dysydent prominent dissident
53. prominent intellectual = wybitny intelektualista prominent intellectual
54. prominent poet = znaczący poeta prominent poet
55. prominent composer = znaczący kompozytor prominent composer
56. prominent use = znaczące wykorzystanie prominent use
57. prominent banker = znaczący bankier prominent banker
58. prominent physician = znaczący lekarz prominent physician
59. prominent law firm = znacząca kancelaria adwokacka prominent law firm
60. prominent executive = znaczący pracownik szczebla kierowniczego prominent executive
61. prominent peak = widoczny szczyt prominent peak
62. prominent company = wiodąca spółka prominent company
63. prominent organization = wiodąca organizacja prominent organization
64. prominent American = znaczący Amerykanin prominent American
65. prominent institution = wiodąca instytucja prominent institution
66. prominent rabbi = znaczący rabin prominent rabbi
67. prominent researcher = znaczący pracownik naukowy prominent researcher
69. prominent display = pokaz rzucający się w oczy prominent display
70. prominent theme = temat rzucający się w oczy prominent theme
71. prominent cheekbone = wydatna kość policzkowa prominent cheekbone
72. prominent voice = głos rzucający się w oczy prominent voice
73. prominent director = znaczący dyrektor prominent director
74. prominent spot = widoczne miejsce prominent spot
75. prominent ridge = wystający grzbiet prominent ridge
76. prominent Jew = znaczący żyd prominent Jew
77. prominent merchant = znaczący kupiec prominent merchant
78. prominent school = wiodąca szkoła prominent school
79. prominent site = witryna rzucająca się w oczy prominent site
80. prominent speaker = znaczący mówiący prominent speaker
81. prominent issue = wydanie rzucające się w oczy prominent issue
82. prominent black = znaczący czarnoskóry prominent black
83. prominent painter = znaczący malarz prominent painter
84. prominent representative = znaczący przedstawiciel prominent representative
przysłówek + prominent
Kolokacji: 18
most prominent • socially prominent • particularly prominent • especially prominent • increasingly prominent • ...
prominent + przyimek
Kolokacji: 13
prominent among • prominent in • prominent on • prominent of • prominent during • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.