"profile" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

profile rzeczownik

rzeczownik + profile
Kolokacji: 65
Facebook profile • DNA profile • Player profile • user profile • risk profile • ...
profile + rzeczownik
Kolokacji: 23
profile photo • profile information • Claremont Profile Method • profile page • profile case • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. profile photo = zdjęcie profilu profile photo
2. profile information = informacje profilu profile information
3. Claremont Profile Method = Claremont Profil Metoda Claremont Profile Method
5. profile case = przypadek profilu profile case
profile + czasownik
Kolokacji: 26
profile includes • profile makes • profile shows • profile describes • profile appears • ...
czasownik + profile
Kolokacji: 27
raise one's profile • see one's profile • fit the profile • create a profile • maintain a profile • ...
przymiotnik + profile
Kolokacji: 110
low profile • high profile • public profile • psychological profile • political profile • national profile • ...
przyimek + profile
Kolokacji: 14
in profile • to one's Facebook profile • on one's profile • of profiles • at one's profile • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.