"professor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

professor rzeczownik

rzeczownik + professor
Kolokacji: 127
law professor • adjunct professor • university professor • college professor • Harvard professor • research professor • business professor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
6. research professor = pracownik badawczy (na uczelni wyższej) research professor
7. business professor = biznesowy profesor business professor
34. guest professor = profesor występujący gościnnie guest professor
  • On the first day we had a new history professor.
  • The following year he was made a professor of art history.
  • In 1738 he became professor of national history as well.
  • He came to the university in 1895 as a professor of history.
  • I understand he's a history professor, so he might do better than anyone would expect.
  • But the man is a history professor and must have meant what he wrote.
  • He was named a full professor of history and government in 1916.
  • He retired as a full professor of history in 1975.
  • A history professor gets a job at a small college in Philadelphia.
  • His father is a professor of art history at Columbia.
40. professor of surgery = profesor operacji professor of surgery
56. professor of obstetrics = profesor położnictwa professor of obstetrics
57. school professor = profesor szkolny school professor
58. Yale professor = Zamek yale profesor Yale professor
65. math professor = profesor matematyki math professor
professor + rzeczownik
Kolokacji: 80
Professor Michael S. Hart • Professor x • Professor Emerita • Professor Hill • Professor Moriarty • ...
professor + czasownik
Kolokacji: 74
professor says • professor teaches • professor tells • professor writes • professor gives • ...
czasownik + professor
Kolokacji: 37
appoint professor • name professor • join as a professor • teach as a professor • appoint as a professor • make professor • ...
przymiotnik + professor
Kolokacji: 57
associate professor • assistant professor • clinical professor • emeritus professor • English professor • retired professor • ...
przyimek + professor
Kolokacji: 12
with professors • to professor • from professors • of professor • for professors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.