KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"professional" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

professional rzeczownik

rzeczownik + professional
Kolokacji: 64
health professional • healthcare professional • industry professional • Tennis Professional • physician other healthcare professional • ...
professional + czasownik
Kolokacji: 42
professional says • prescribed by one's health professional • healthcare professional monitors • professional working • ...
czasownik + professional
Kolokacji: 35
consult physician professional • include professionals • train professionals • write for health professionals • attract professionals • ...
przymiotnik + professional
Kolokacji: 74
young professional • medical professional • mental health professional • political professional • skilled professional • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. young professional = młody pracownik z wyższym wykształceniem young professional
5. legal professional = prawny profesjonalista legal professional
6. skilled professional = zręczny profesjonalista skilled professional
7. experienced professional = doświadczony profesjonalista experienced professional
9. black professional = czarnoskóry profesjonalista black professional
10. trained professional = wyszkolony zawodowy trained professional
11. financial professional = finansowy profesjonalista financial professional
12. urban professional = miejski profesjonalista urban professional
przyimek + professional
Kolokacji: 16
among professionals • by professionals • for professionals • of professionals • with professionals • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.